Klik op een naam om een foto te zien.
    Elke generatie-item kan worden uitgeklapt door er op te klikken.

Click a name to see an image.
     Each generation-item can be extended by clicking

Dia's gemaakt tijdens het bezoek van (tante) Heinie aan de familie in Zuid-Afrika.
Klik op de dia om ze te zien.
Slides made during the visit of (aunt) Heinie to the family in South Africa
Please click the slide to see them.