stamboom van de familie lamminga
lamminga family tree
Het wapen en de gegevens zijn overgenomen uit het Tolsma·Lamminga boek
The shield and the subjects are taken from the Tolsma·Lamminga book

 

dubbelklik voor top pagina
double click for top of page

eerste pagina/first page generatieoverzicht/generation overview fotogalerij/photogallery

C 5.10 Murk Cornelis'
* 05-09-1701 te Oosterlittens
† na 1765 te Welsrijp (?)

x 07-02-1726 te Oosterlittens

Fockien Jacobs
*
†

C 6.1 Cornelis * 13-10-1726 te Welsrijp † 1796-1799 te Almenum
C 6.2 Pyttie * 1730 te Welsrijp
C 6.3 Trijntie * 05-04-1733 te Welsrijp
C 6.4 Jacob * 1735 te Welsrijp
C 6.5 Johan * 02-09-1744
C 6.6 Hendrik *
C 6.7 Hendrina *

C 6.2 Pyttie
* 1730 te Welsrijp
† 10-09-1790 te Sneek
x 14-05-1758 te Zweins Douwe Jetses
* 03-02-1737 te Zweins
†
C 6.3 Tijntie
* 05-04-1733 te Welsrijp
† 19-07-1897 te Winsum
x 03-07-1757 te Winsum Fedde Alberts
* 20-01-1726 te Winsum
† 1798 te Winsum
C 6.7 Hendrina
*
† voor 1819 te Achlum
x 12-06-1768 te Peins Jacob Adams
*
† voor 1819 te Achlum

C 6.4 Jacob Murks Lamminga
* 1735 te Welsrijp
† 06-10-1820 te Welsrijp

x 21-08-1774 te Welsrijp

Pierkje Riemers
* 13-11-1740 te Welsrijp
† 08-11-1799 te Welsrijp

C 7.1 Murk * 09-04-1775 te Welsrijp † 05-11-1859 te Harlingen
C 7.2 Fokje * 25-12-1777 te Welsrijp
C 7.3 Riemer * 08-11-1779 te Welsrijp

C 7.2 Fokje
* 25-12-1777 te Welsrijp
† 22-01-1835 te Welsrijp
x 12-05-1799 te Welsrijp Gerrit Wiepkes Waardenburg
* 21-06-1774 te Welsrijp
† 07-05-1845 te Welsrijp 

C 6.5 Johan Murks
* 02-09-1774 te Welsrijp
†

x 20-05-1773 te Welsrijp Klaaske Ruurds
* te Workum (?)

C 7.3 Riemer Jacobs Lamminga
* 08-11-1779 te Welsrijp
† 23-03-1834 te Almenum

x 25-07-1802 te Welsrijp Bieuwkje van der Woude
* 04-11-1778
† 02-07-1841
C 8.1 Pierkje * 01-08-1803 te Harlingen
C 8.2 Dirk * 23-02-1805 te Almenum
C 8.3 Jacob * 22-02-1807 † 19-02-1809 te Almenum
C 8.4 Marike * 19-11-1809 te Almenum
C 8.5 Jacob * 09-12-1811 te Almenum
C 8.6 Janke * 22-08-1813 te Almenum
C 8.7 Fokje * 17-10-1815 te Almenum
C 8.8 Murk * 05-07-1817 te Almenum
C 8.9 Lieuwkje * 04-12-1819 † 24-12-1832 te Almenum

C 8.1 Pierkje
* 01-08-1803 te Harlingen
† 02-04-1885 te Achlum
x 22-05-1825 te Franerkeradeel Ulrik Harmens Donia
* 08-09-1803 te Pietersbierum
† 25-11-1875 te Achlum
C 8.3 Marike
* 20-11-1809 te Almenum
† 10-05-1879 te Harlingen
x 12-05-1831 te Harlingen


x 11-05-1848 te Harlingen
Minne Merkelbach
* 21-10-1804 te Harlingen
† 28-01-1839 te Harlingen
Lieuwe Alta
* 07-02-1811 te Workum
† 25-09-1879 te Harlingen
C 8.6 Janke
*22-08-1813 te Almenum
† 31-01-1847 te Harlingen
x 05-02-1835 te Harlingen Lieuwe Alta
* 07-02-1811 te Workum
† 25-09-1879 te Harlingen
C 8.7 Fokje
* 17-10-1817 te Almenum
† 24-01-1887 te Harlingen
x 11-06-1843 te Harlingen Rinse de Ruiter
* 14-02-1816 te Harlingen
† 01-08-1890 te Harlingen

C 8.2 Dirk Riemers Lamminga
* 23-02-1805 te Almenum
† 25-07-1836 te Almenum

x 05-07-1827 te Franekeradeel Eeke Sjoerds de Boer
* 22-05-1806 te Midlum
† 11-03-1867 te Makkum

C 9.1 Bieuwkje * 19-06-1828 te Almenum
C 9.2 Gerritje * 07-04-1831 te Harlingen
C 9.3 Riemer * 04-10-1833 te Almenum

C 9.1 Bieuwkje
* 19-06-1828 te Almenum
† 17-07-1905 te Amsterdam
x 18-06-1853 te Wonseradeel


x 11-08-1878 te te Wonseradeel
Sipke Klazes Horjus
* 21-10-1822 te Makkum
† 15-08-1866 te Dordrecht
Ulbe Klazes Noordenbos
* 04-10-1814 te Lollum
† 05-08-1887 te Makkum
C 9.2 Gerritje
* 07-04-1831 te Harlingen
† 14-01-1908 te Makkum
x 28-02-1852 te Wonseradeel Rein Durks Reinsma
* 16-10-1827 te Wons
† 22-01-1904 te Makkum

C 8.5 Jacob Riemers Lamminga
* 09-12-1811 te Almenum
† 03-02-1838 te Makkum

x 23-06-1838 te Wonseradeel Hieke Anskes Bakker
* 17-01-1812 te Makkum
† 25-12-1893 te Makkum

C 9.4   Taetske * 10-04-1839 † 26-07-1839 te Makkum
C 9.5   Riemer * 03-04-1840 te Makkum
C 9.6   Anske * 15-11-1842 † 11-08-1847 te Makkum
C 9.7   Murk * 08-01-1845 te Makkum
C 9.8   Neeltje * 01-03-1847 te Makkum
C 9.9   Taetske * 06-10-1849 te Makkum † 26-05-1931 te Makkum
C 9.10 Bieuwkje * 06-01-1852 † 25-12-1852 te Makkum
C 9.11 Anske Gerben * 25-11-1855 Makkum

C 9.8 Neeltje
* 01-03-1847 te Makkum
† 27-05-1921 te Makkum
x 06-06-1868 te Wonseradeel Martinus Luthmers
* 26-07-1834 te Leeuwarden
† 16-04-1871 te Amsterdam

C 8.8 Murk Riemers Lamminga
* 05-07-1817 te Almenum
† 02-05-1900

x 21-05-1840 te Harlingen

x 28-12-1845 te Harlingen
Neisje Komst
* 01-06-1816 te Koudum
† 24-11-1843 te Harlingen
Hendrikje Hoekstra
* 30-01-1813 te Texel
† 19-03-1879 te Harlingen

C 9.12 Riemer * 22-03-1847 te Harlingen
C 9.13 Sijtse * 22-08-1848 † 13-12-1849 te Harlingen
C 9.14 Jantje * 14-02-1850 te Harlingen
C 9.15 Bieuwkje * 20-02-1853 † 04-09-1855 te Harlingen
C 9.16 Bieuwkje * 31-07-1855 † 18-08-1855 te Harlingen
C 9.17 Trijntje * 26-07-1856 te Harlingen
C 9.18 Jacob * 11-12-1860 te Harlingen

C 9.14 Jantje
* 14-02-1850 te Harlingen
† 14-09-1888 te Harlingen
x 03-07-1879 te Harlingen Jacob de Ruiter
* 18-05-1855 te Harlingen
† 15-09-1925 te Harlingen
C 9.17 Trijntje
* 26-07-1856 te Harlingen
† 28-12-1945 te Harlingen
x 20-12-1900 te Harlingen Jacob de Ruiter
* 18-05-1855 te Harlingen
† 15-09-1925 te Harlingen

C 9.3 Riemer Dirks Lamminga
* 04-10-1833 te Almenum
† 27-05-1888 Makkum

x 09-05-1857 te Wonseradeel

x 14-05-1870 te Wonseradeel
Dieuwke Jacobs Postma
* 17-04-1835 te Makkum
† 16-05-1867 te Makkum
Jeltje Sieswerda
* 07-07-1822 te Tzummarum
† 05-08-1894 te Makkum

C 10.1 Eelkje * 16-05-1858 te Makkum
C 10.2 Jiskjen * 09-10-1860 te Makkum
C 10.3 Gerritje * 06-11-1862 te Makkum
C 10.4 Bieuwkje * 08-08-1865 † 05-03-1867 te Makkum

C 10.1 Eelkje
* 16-05-1858 te Makkum
† 22-01-1914 te Britswerd
x 28-05-1887 te Baarderadeel Abraham van der Veen
* 03-04-1861 te Grouw
† 31-01-1933 te Britswerd
C 10.2 Jiskjen
* 09-10-1860 te Makkum
† 
x 16-05-1880 te Bolsward Hendrik Runia
* 29-06-1854 te Bolsward
† 07-07-1933 te Bolsward
C 10.3 Gerritje
* 06-11-1862 te Makkum
† 09-09-1895 te Zurich
x 29-05-1886 te Wonseradeel Jouw Bouwma
* 08-04-1861 te Hichtum
† 06-08-1925 te Makkum

C 9.5 Riemer Jacobs Lamminga
* 03-04-1840 te Makkum
† 13-10-1875 te Oostzee

x 05-11-1863 te Wonseradeel Sjoerdtje van der Linde
* 13-12-1843 te Makkum
† 31-01-1894 te Makkum

C 10.5 Eelkje * 27-03-1865 te Nijland † 10-12-1944 te Oostwold
C 10.6 Jacob * 09-10-1866 te Nijland
C 10.7 Taeke * 13-05-1868 te Nijland
C 10.8 Hieke * 24-02-1871 te Makkum † 21-05-1938 te Makkum
C 10.9 Arjen Jasper * 08-07-1873 te Makkum

C 9.7 Murk Jacobs Lamminga
* 08-01-1845 te Makkum
† 28-11-1927 te Makkum

x 10-05-1874 te IJlst Jeltje Tijsma
* 02-09-1853 te IJlst
† 25-02-1875 te Nes, Westdongeradeel

C 10.10 Hieke * 17-02-1875 te Nes, Westdongeradeel

C 10.10 Hieke
* 17-02-1875 te Nes, Westdongeradeel
† 17-01-1943 te Leeuwarden
x 18-05-1898 te Wonseradeel Taeke Ferwerda
* 05-08-1870 te Oosterbierum
† 02-07-1930 te Leeuwarden

C 9.11 Anske Gerben Lamminga
* 25-11-1855 te Makkum
† 31-10-1920 te Den Haag

x 16-12-1880 te Rhenen

x 27-02-1917 te Hilversum
Jacoba Maria Sandbrink
* 06-04-1856 te Rhenen
† 02-11-1915 te Den Haag
Maria Catharina van Beuningen van Helsdingen
* 07-11-1863 te Amsterdam
† 24-01-1945 te Amersfoort

C 9.12 Riemer Murks Lamminga
* 22-03-1847 te Harlingen
† 23-10-1907 te Arnhem

x 15-09-1870 te Harlingen Froukje Beitschat
* 27-09-1846 te Harlingen
† voor 1907 te ?

C 10.11 Murco * 07-07-1871 te Harlingen
C 10.12 Jeltje * 04-07-1872 te Harlingen - † 14-02-1928 te Utrecht
C 10.13 Simon * 28-01-1875 te Harlingen
C 10.14 Gerrit *       op zee
C 10.15 Hendrik Jacob * __-__-1881 te Semarang
C 10.17 Bartus Lamminga *28-07-1882 - † 12-08 1883
(info via Leo Janssen)
C 10.16 Engelina *   te Semarang

C 9.18 Jacob Murks Lamminga
* 11-12-1860 te Harlingen
† 05-09-1944 te Harlingen

x 23-08-1900 te Harlingen

x 13-05-1915 te Harlingen
Harmina de Wit
* 23-03-1874 te Harlingen
† 18-12-1911 te Harlingen
Sijtske Ouendag
* 07-11-1881 te Harlingen
† 29-11-1936 te Harlingen

C 10.17 Hiske * 05-07-1901 te Harlingen
C 10.18 Heintje * 11-02-1903 te Harlingen
C 10.19 Murco * 03-06-1905 te Harlingen
C 10.20 Sierd * 11-11-1907 te Harlingen
C 10.21 Trijntje Hendrika * 17-10-1917 te Harlingen
C 10.22 Hendrik Jacob * 03-04-1923 te Harlingen

C 10.17 Hiske
* 05-07-1901 te Harlingen
† 02-12-1993 te Swifterbant
x 24-06-1935 te Bussum Johannes Hoekstra
* 20-04-1909 te Bussum
† 11-02-1985 te Swifterbant
C 10.18 Heintje
* 11-02-1903 te Harlingen
† 09-04-1987 te Heerenveen
x 19-02-1947 te Den Haag Arie Berendes
* 21-03-1884 te Den Haag
† 11-11-1949 te Den Haag

C 10.6 Jacob Riemers Lamminga
* 09-10-1866 te Nijland
† 14-10-1918 te Oostwold

x 27-06-1896 te Wonseradeel Jacoba Babois
* 23-07-1867 te Makkum
† 04-10-1911 te Oostwold

C 11.1 Sjoerdje * 30-11-1897 te Minnertsga † 09-03-1978 te Oudeschoot
C 11.2 Jeltje * 22-04-1901 te Minnertsga
C 11.3 Eelkje * 26-02-1904 te Minnertsga

C 11.3 Eelkje
* 26-02-1904 te Minnertsga
† 18-10-1969 te Amsterdam
x 27-08-1930 te Oostwold Aart Visser
* 24-08-1904 te Oppenhuizen
† 21-06-1978 te Den Dolder

C 10.7 Taeke Riemers Lamminga
* 13-05-1868 te Nijland
† 02-06-1950 te Leeuwarden

x 10-09-1898 te Wonseradeel Fokje Roosjen
* 22-06-1864 te Zurich
† 09-11-1955 te Leeuwarden

C 11.4 Riemer * 12-06-1905 te Huizum

C 10.9 Arjen Jasper Lamminga
* 08-07-1873 te Makkum
† 08-07-1947 te Leeuwarden

x 07-10-1903 te Leeuwarden Elisabeth van der Meer
* 30-03-1870 te Akkrum
† 14-10-1942 te Leeuwarden

C 10.13 Simon Riemers Lamminga
* 28-01-1875 te Harlingen
†

x Anna Arbeit
*
†

C 10.15 Hendrik Jacob Lamminga
* 23-01-1881 te Semarang
†

x 16-04-1912 te Renkum Jane Lucas
* 14-03-1883 te Tegal

C 10.19 Murco Jacobs Lamminga
* 02-06-1905 te Harlingen
† 20-04-1945 te Sandborstel

x 14-05-1932 te Dokkum Joeke van der Kooi
* 03-08-1911 te Groningen

C 11.5 Siebrechtje * 19-03-1933 te Groningen
C 11.6 Jacob * 23-07-1936 te Groningen
C 11.7 Jelte * 09-04-1939 te Groningen

C 11.5 Siebrecht
* 19-03-1933 te Groningen
x 20-01-1961 te Groningen Jan van Dam
* 28-04-1932 te Groningen
† 14-09-1998 te Roden

C 10.20 Sierd Jacobs Lamminga
* 11-11-1907 te Harlingen
† 17-06-1985 te Krugersdorp

x 21-11-1937 Antonia Houthuijzen
* 17-01-1906
† 17-03-1975 te Krugersdorp

C 11.8   Harmina * 10-04-1939 te Harlingen
C 11.9   Sierd * 06-01-1941 te Harlingen
C 11.10 Murco * 28-09-1945 te Harlingen

C 11.8 Harmina
* 10-04-1939 te Harlingen
x  

C 10.22 Hendrik Jacob Lamminga
* 03-04-1923 te Harlingen
† 02-12-1974 te Heerenveen

x 09-10-1946 te Harlingen Ida Alberdina Norg
* 06-02-1925 te Harlingen
† 21-11-2007 te Heerenveen

C 11.11 Klaas Murco * 20-09-1947 te Heerenveen
C 11.12 Sijtske Petronella * 06-05-1949 te Heerenveen
C 11.13 Aafke Antonia * 17-11-1951 te Heerenveen
C 11.14 Jacob Hendrik * 17-11-1951 te Heerenveen
C 11.15 Harmina Ida * 22-04-1957 te Heerenveen

C 11.12 Sijtske Petronella
* 06-05-1949 te Heerenveen
x 25-06-1971 te Heerenveen Wybe Bijlsma
* 01-04-1944 te Marrum

C 11.4 Riemer Taekes Lamminga
* 12-06-1905 te Huizum
† 26-12-1978 te Winschoten

x 01-11-1939 te Huizum Iemkje Horjus
* 17-08-1915 te Oosterzee
† 13-03-2012 te Leeuwarden

C 12.1 Taeke * 19-04-1940 te Huizum
C 12.2 Keimpe * 07-07-1941 te Huizum
C 12.3 Tjalling * 07-03-1944 te Leeuwarden
C 12.4 Jacob * 27-11-1945 te Leeuwarden
C 12.5 Fokje * 24-03-1948 te Leeuwarden
C 12.6 Hieke * 11-06-1950 te Leeuwarden
C 12.7 Elisabeth * 23-03-1955 te Leeuwarden

C 12.5 Fokje
* 24-03-1948 te Leeuwarden
x 18-08-1971 te Leeuwarden Joan Gerard Andrι Klaver
* 07-10-1947 te Leeuwarden
C 12.6 Hieke
* 11-06-1950 te Leeuwarden
x 29-03-1974 te Leeuwarden Bauke ten Hoeve
* 22-10-1940 te Tjalleberd
C 12.7 Elisabeth
* 23-03-1955 te Leeuwarden
x 03-06-1982 te Leeuwarden Renι van Geest
* 30-08-1955 te Delft

C 11.6 Jacob Lamminga
* 23-07-1936 te Groningen

x 05-06-1962 te Groningen Jacoba Gezina de Vries
* 17-01-1935 te Loppersum

C 12.8   Henrike Greetje * 14-04-1963 te Sneek
C 12.9   Marja Sita * 15-04-1965 te Sneek
C 12.10 Karina Suzan * 05-05-1968 te Eelde

C 11.7 Jelte Lamminga
* 09-04-1939 te Groningen
† 03-08-1998 te Den Haag

x 13-03-1964 te Groningen

x 08-02-1983 te Den Haag
Susanna van der Wal
* 24-12-1938 te Groningen

Nelletha Breeman
* 15-01-1943 te Den Haag

C 12.11 Ina Suzanna * 04-12-1964 te Groningen
C 12.12 Murk Jaap * 11-05-1967 te Groningen
C 12.13 Ciska Jacquelien * 13-11-1972 te Franeker

C 12.11 Ina Suzanna
* 04-12-1964 te Groningen
x 15-12-1992 Anton Mensink
C 12.13 Ciske Jacquelien
* 13-11-1972 te Franeker
x F.N. Wolfswinkel

C 11.9 Sierd Lamminga
* 06-01-1941 te Harlingen

x 08-12-1962 te Krugersdorp Marlene Joubert
*

C 12.14 Charmaine * 10-10-1963
C 12.15 Deon * 08-01-1965

C 12.14 Charmaine
* 10-10-1963
x Guy Le Patourel

C 11.10 Murco Lamminga
* 28-09-1945 te Harlingen

x 05-03-1972 te Krugersdorp Barbara Williams
*

C 12.16 Dennis * 01-04-1975
C 12.17 Karen * 08-12-1977

C 11.11 Klaas Murco Lamminga
* 20-09-1947 te Heerenveen

x 01-08-1972 te Rotterdam Johanna Juliana Victoria van Rij
* 30-04-1946 te Rotterdam

C 12.18 Johanna Ida * 07-11-1973 te Lelystad
C 12.19 Hendrik Jacob * 24-08-1975 te Lelystad
C 12.20 Marinus Cornelis * 23-07-1977 te Lelystad
C 12.21 Sytse Anton Harmen * 07-07-1981 te Lelystad

C 12.18 Johanna Ida
* 07-11-1973 te Lelystad
x 18-09-2002 te Amersfoort Paul Tak
* 20-01-1972

C 11.14 Jacob Hendrik Lamminga

   

C 12.1 Taeke Lamminga
* 19-04-1940

  Alie Koopal

C 12.2 Keimpe Lamminga
* 07-07-1941 te Huizum

x 12-10-1972 te Wateringen Elly Zonneveld
* 04-10-1950 te Wateringen

C 13.1 Jolanda * 08-12-1973
C 13.2 Ingrid * 08-12-1973
C 13.3 Remco * 22-08-1976

C 12.3 Tjalling Lamminga
* 07-03-1944 te Leeuwarden

   

C 12.4 Jacob Lamminga
* 27-11-1945 te Leeuwarden

   

C 12.12 Murk Jaap
* 11-05-1967 te Groningen

x Marike
*
C 13.6 Bas * 01-02-2001 te Amersfoort
C 13.7 Maja * 19-03-2003 te Drachten

C 12.15 Deon Lamminga
* 14-01-1966

x Antolize
*

C 13.4 Shaun Lamminga * 03-11-1994 te Pretoria
C 13.5 Devon Lamminga * 29-09-1995 te Pretoria

C 12.16 Dennis
* 01-04-1975

x 01-05-2004 op Graafwater, Suid-Afrika Ena de Jongh

C 13.9 Tiaan Lamminga
C 13.11 Jack Lamminga * 11-04-2011

C 12.19 Hendrik Jacob Lamminga
* 24-08-1975 te Lelystad

x 26-08-2002 te Emmeloord Kitty Vredeveld
* 13-02-1976

C 13.8 Sylvian Lamminga * 07-09-2005 te Lelystad
C 13.10 Jesse Lamminga * 03-06-2009 te Emmeloord